19 januari 2022
Nieuws - Binnen de regio

Dikke voldoende voor RES Holland Rijnland

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft alle zeven RES’en in de provincie beoordeeld op natuur- en landschapswaarden, betrokkenheid van bewoners en de mate waarin de RES bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen. De RES Holland Rijnland kreeg als rapportcijfer een 7+.

De NMZH analyseerde de RES’en van de zeven regio’s op verschillende onderdelen die voor hen belangrijk zijn. Waar gaat het voorspoedig en waar is nog aandacht nodig? De drie hoofdthema’s Zorgvuldig Ruimtegebruik, Maatschappelijk Draagvlak en Energie-opgave werkte de federatie uit in vier punten. De score per punt werd weergegeven in een kleur: groen, geel of rood. Aan de hand van die scores kende de NMZH een rapportcijfer toe. Van de zeven regio’s behaalde Goeree Overflakkee de beste score, een 8+ gevolgd door Holland Rijnland met een 7+.

De beoordelingen van de NMZH kunt u hier terugvinden.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.