17 februari 2021
Nieuws - Buiten de regio

Online bijeenkomsten over de energietransitie in maart

Ook in maart zijn er genoeg weer interessante bijeenkomsten te volgen. Hieronder hebben we er een aantal voor je op een rijtje gezet. Alle bijeenkomsten zijn online. Meer informatie over de bijeenkomsten en de mogelijkheid om je aan te melden (tenzij anders aangegeven) vind je op de NP RES website.

Woensdag 3 maart van 19:30 tot 20:30 uur- RES Talk #betaalbare warmte in Zuid-Holland

Op woensdagavond 3 maart aanstaande organiseert provincie Zuid-Holland een RES Talk. In dit Webinar van de provincie Zuid-Holland ligt de focus op hoe schone warmte voor iedereen betaalbaar kan worden.


Donderdag 4 maart van 09:30 tot 12:00 uur- Sessie kennisdeling werkgroepen Kansen en Knelpunten

RES regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders en maatschappelijke organisaties benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. In 4 onafhankelijke, breed samengestelde werkgroepen is daarom de afgelopen 3 maanden (november – januari) intensief samengewerkt op de onderwerpen Netimpact; SDE en maatschappelijke kosten; Energie in natuur en landschap; en Zon op daken. De opdracht aan de onafhankelijke werkgroepen was om te zoeken naar oplossingen binnen en buiten de bestaande kaders. In deze kennisdelingssessie lichten de voorzitters van de werkgroepen de adviezen nader toe. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarnaast licht NP RES korte toe over het verdere besluitvormingsproces.


Donderdag 4 maart van 12:30 tot 16:45 uur- Congres aardgasvrije wijken

Op donderdag 4 maart organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken de tweede editie van het Congres Aardgasvrije Wijken, dit keer online. Het congres is voor gemeenten en andere overheden, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven. Wetenschappers, studenten en andere kennispartners zijn ook van harte welkom. Reserveer de datum vast in je agenda. Het programma komt binnenkort, evenals de mogelijkheid om je in te schrijven.


Donderdag 4 maart van 13:30 tot 15:00 uur- Webinar groen herstel

Welke slimme en vernieuwende rol kunnen publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs spelen in de regionale energietransitie? Daarover organiseert een samenwerkingsverband van NP RES, SER, RVO, ministerie van EZK, Katapult en Topsector Energie, op 4 maart een webinar. Dit is het eerste in een reeks van vijf webinars over werken aan groen herstel vanuit publiek-private samenwerkingen.

 

Donderdag 4 maart van 14:00 tot 15:00 uur- Webinar TNO: Zonpositief

In deze interactieve webinar brengt TNO de ontwikkelingen op het gebied van pv in kaart en informeren en inspireren zij u over de vele, vaak nog onbekende mogelijkheden en gezichten van zonne-energie. 


Donderdag 4 maart van 19:30 tot 20:30 uur- Webinar regiodemocratie en de RES

In het webinar ‘Regiodemocratie en de RES’ gaat u in gesprek over de dilemma’s, maar ook de kansen van ‘regiodemocratie’. Actuele vragen zijn: Hoe positioneer je je als volksvertegenwoordiger in de politiek-bestuurlijke context van een RES-regio? Hoe zorg je enerzijds voor de belangen van jouw gemeente/provincie/waterschap en draag je bij aan een RES waarbij de goede afwegingen zijn gemaakt die bijdrage aan de energietransitie in jouw regio?


Maandag 15 maart van 14:00 tot 16:00 uur en maandag 22 maart van 14:00 tot 16:00 uur- Masterclass gemeenten en zonne-energie

In maart organiseert NP RES twee keer een masterclass voor gemeenten over zonne-energie. De masterclasses zijn bedoeld voor gemeenten met weinig tot geen ervaring met beleidsontwikkeling op dit gebied.

Je krijgt inzicht in beschikbare gemeentelijke aanpakken en beleidsvoorbeelden, mogelijke provinciale kaders en relevante Rijksinstrumenten. De masterclass richt zich op het hele traject van beleidsvoorbereiding tot uitvoering. Doel is dat je als gemeente op basis van de voorbeelden en inzichten zelf vervolgstappen kunt zetten. Je kunt je aanmelden via de website van NPRES.

Woensdag 25 maart van 10:00 tot 11:00 uur- governance van aquathermieprojecten

Donderdag 25 maart neemt het Netwerk Aquathermie (NAT) je mee in de resultaten van het onderzoek over de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen een bredere toepassing van aquathermie. Aanmelden kan via de website van NAT. 


Woensdag 31 maart de gehele dag- NOVI conferentie

Op woensdag 31 maart vindt de eerste conferentie plaats over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.  Op de conferentie praten experts u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Het programma is nog in ontwikkeling, maar het wordt een levendige dag met talkshows, webinars en interactieve sessies over alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft.


Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.