11 mei 2021
Nieuws - Binnen de regio

Online informatiebijeenkomst: burgers participeren in eerste coöperatieve windmolens Holland Rijnland

Regiocoöperatie Rijnland Energie organiseert op dinsdag 11 mei om 20.00 uur een online informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor inwoners van de regio die overwegen mee te participeren in de aankoop van de 2 windmolens bij Zoeterwoude. Er wordt al druk ingetekend op de participaties. Rijnland Energie verwacht met de bijeenkomst veel mensen enthousiast te krijgen voor het project. Aanmelden is niet nodig, inloggen via zoomlink, ook te vinden op de website van Rijnland Energie.

De aankoop van de windmolens door een bewonerscoöperatie is een unicum in Holland Rijnland. De regio kent nog geen andere voorbeelden van bewoners die op deze manier het heft in eigen hand nemen. Er is gekozen voor een coöperatieve opzet om inwoners medezeggenschap te geven over de energieproductie in hun eigen omgeving. Ook wil Rijnland Energie dat de winst uit de verkoop van de stroom ten goede komt aan mensen in de regio. De coöperatie verwacht op deze manier meer duurzame energieprojecten te kunnen opzetten en de energietransitie te versnellen.

Rijnland Energie

Rijnland Energie Coöperatie U.A. is een energiecoöperatie voor de regio Holland Rijnland. De coöperatie, opgericht door een groep enthousiaste inwoners, is een samenwerkingsverband van lokale coöperaties. Door samen te werken willen de coöperaties de invloed van bewoners op zon- en windprojecten vergroten, grotere, gemeentegrensoverstijgende projecten uitvoeren en daardoor meer duurzame energie in de regio opwekken. 

www.wekopendewatergeuzen.nl

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.