13 oktober 2020
Nieuws - Binnen de regio

Persbericht: Holland Rijnland presenteert Kaart voor wind- en zonne-energie in Holland Rijnland

Als regio willen wij in 2050 energieneutraal zijn. We maken dan geen gebruik meer van fossiele brandstoffen, zoals olie of aardgas. In plaats daarvan wekken we alle energie die we nodig hebben duurzaam op, bijvoorbeeld via wind of zon.

Zo dragen we als regio ons steentje bij aan nationale en internationale klimaatdoelstellingen. Nederland tekende in 2015 het Klimaatverdrag van Parijs. Deelnemende landen ondernemen actie om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, en liever nog tot 1,5 graad. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat niet alleen wij, maar ook onze (klein)kinderen op een prettige manier kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de regio. En dat kan alleen als we overstappen op energieneutraal en aardgasvrij.

Via onderstaande links treft u het persbericht 'Holland Rijnland presenteert Kaart voor wind- en zonne-energie in Holland Rijnland' en de kansenkaart.
Persbericht Holland Rijnland Kansenkaart_1602767113.pdf
Kansenkaart Holland Rijnland bij persbericht_1602602692.jpg

Indien u een vraag heeft en deze niet op de FAQ pagina terug te vinden is kunt u deze stellen via de pagina 'contact'.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.