1/4 Achtergrond

De aarde mag niet meer dan 2 °C opwarmen volgens het wereldwijd klimaatakkoord

Achtergrond icoon
Lees meer

Een wereldwijd klimaatakkoord

Dat doel is afgesproken nadat 195 landen in 2015 in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord overeenkwamen. In dit akkoord spraken zij af dat de aarde niet meer dan twee graden Celsius opwarmt en dat er niet meer broeikasgassen worden uitgestoten als er worden opgenomen. Daarvoor moeten alle landen minder energie gebruiken en overstappen van fossiele brandstoffen - zoals kolen, benzine of gas - naar duurzamere energieoplossingen.

Energieagenda

Na dit klimaatakkoord stelde de Nederlandse overheid een Nationale Energieagenda op. Daarin staat onder andere dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Lokale overheden nemen de regie in deze energietransitie.

Het is aan lokale overheden om de regie te nemen in de energietransitie richting 2050

Forse invloed

Grootschalige duurzame energieopwekking heeft namelijk een forse invloed op het lokale en regionale landschap. Ook voor de aanleg van warmtenetten en het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving, spelen gemeenten een leidende rol. 

Alle gemeenten binnen Holland Rijnland werken aan de energietransitie. De één wellicht intensiever dan de ander, maar de ontwikkeling is in de hele regio zichtbaar. Omdat projecten vaak complex zijn en meestal niet stoppen bij gemeentegrenzen, is regionale samenwerking belangrijk. 

Omdat projecten vaak complex zijn en meestal niet stoppen bij gemeentegrenzen, is regionale samenwerking belangrijk. 

Technische ontwikkelingen zorgen in de toekomst voor efficiënte energieopwekking, opslag en besparing. Maar uit onderzoek blijkt dat de gestelde doelen te groot zijn om hier op te wachten. Daarom is het nu tijd om de handen uit de mouwen te steken.

In cijfers:

  • Het maximaal aantal graden dat de aarde nog mag opwarmen

  • 195

    Landen zijn samen in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord overeengekomen

  • 2050

    Is het jaar dat Nederland volledig aardgasvrij moet zijn